ĐỀ TÀI KHẢO SÁT TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ ĐAU DẠ DÀY TRÊN LÂM SÀNG CỦA CHẾ PHẨM ĐỞM KIM HOÀN VIÊN MẬT NGHỆ | OPC