MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TẠI GIAN HÀNG OPC TRONG HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO HỒ CHÍ MINH (27/04 – 02/05/2017) | OPC